Aktuāla informāciju par pasākumiem ap un par mājokļu energoefektivitāti

15.02.2012.

Aktuāla informāciju par pasākumiem ap un par mājokļu energoefektivitāti, kā arī par semināru uzņēmējiem. Jāpiezīmē, ka š.g. 14. februārī Ministru kabinetā apstiprinātas izmaiņas MK noteikumos, kas paredz, ka turpmāk daudzdzīvokļu māju renovācijas aktivitātes ietvaros arī fiziskas personas var saņemt avansa maksājumu. Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32213&cat=621.
 
1) 15. februārī plkst. 18.00 (Rīga, Kaļķu iela 1) notiks seminārs „Mājas renovācijas projekta kvalitatīva ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana”. Tiešraide http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/
LIAA Juridiskā departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs D.Gipters informēs par iepirkuma procedūras organizēšanu uzņēmējiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām mājokļu renovācijas projektos, saskaņā ar 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Stāstīts tiks arī par kvalitatīvu projektu īstenošanu un biežāk pieļautajām kļūdām ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.
Pasākumu varēs vērot arī interneta tiešraidē http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/. Tiešraides laikā var uzdot jautājumus lektoriem pa e-pastu dzivosiltak@em.gov.lv
Sīkāka informācija http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32208&cat=621
 
2) 23.februārī plkst. 10:00 Ekonomikas ministrijā (Rīga, Brīvības iela 55) notiks seminārs “Programmas “Inteliģenta enerģija Eiropai” ieviešana 2012.gadā”. Interesentus dalībai seminārā lūdzam reģistrēties līdz š.g. 22.februāra  plkst. 15.00, elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: Inguna.Ozolina@em.gov.lv . Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32212&cat=621
 
3) 23. februārī plkst. 18.00 – Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē semināru par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Seminārs notiks Ķekavas kultūras namā (Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 17). Sīkāka informācija http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&gid=6&lid=1957
 
4)   23. februārī  Latgalē aizsākas semināru cikls par daudzdzīvokļu māju renovāciju un kvalitatīvu projektu īstenošanu. 
1.       Līvāni – 23. februāris plkst. 10.00  Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs (Līvāni, Domes ielā 3)
2.       Krāslava – 23. februāris plkst. 16.00 Krāslavas novada dome (Krāslava, Rīgas iela 51 (17. kabinets))
3.       Daugavpils – 24. februāris plkst. 10.00 Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Parādes iela 1, 115. auditorija)
 
Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30600 un http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32211&cat=621
 
5) 24. februārī plkst. 11.00 Daugavpilī, Daugavpils Universitātes telpās (Daugavpils, Parādes iela 1, 113. auditorija)notiks seminārs „Aktuālās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā”. Pasākuma laikā LIAA, Lauku atbalsta dienests, Hipotēku un zemes banka un Latvijas Garantiju banka informēs par iespējām uzņēmējiem. Semināra dienas kārtība Ekonomikas ministrijas mājas lapā  http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30600
 
Ar cieņu  
Inese Bērziņa  
Ekonomikas ministrija
67013240, 26578158
www.twitter.com/siltinam
www.em.gov.lv/dzivosiltak
http://www.facebook.com/
e-karte http://goo.gl/xXRPs
buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” http://goo.gl/ClLSe


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.