Jauns pieteikšanās konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā `Uzņēmējdarbība un rūpniecība`

15.02.2012.

Mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” mēķis ir veicināt ekonomisko sadarbību, sekmējot uzņēmējdarbību, reģionālo saišu stiprināšanu un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.


Finansējumam var pieteikties:
• mazie un vidējie uzņēmumi,
• biznesa inkubatori,
• biznesa organizācijas.


Finansiālo atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības un ražošanas jomā strādājošie, mācību vizīšu, stažēšanās un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā).
 
Programmas atbalstītajās aktivitātēs jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trim valstīm, pārstāvot Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Tiek atlīdzināti 70% no ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem.


Pieteikšanās termiņš 2012. gada 30. marts.


2011. gadā finansiālajam atbalstam programmas ietvaros tika iesniegti 70 pieteikumi, no kuriem 48 tika atbalstīti. Kopējā projektiem piešķirtā summa 2011. gadā krietni pārsniedza 200 000 latu.


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” darbības laiks ir no 2009. līdz 2013. gadam un to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā. Programmu finansē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valdības.


Ar detalizētu informāciju par programmu un pieteikšanos var iepazīties izstrādātajās vadlīnijās. Informāciju meklējiet www.NB8businessmobility.org


Kontaktpersona Kārlis Valters,
tel. 67213231, 26344758,
e-pasts business.industry@norden.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2012.