Preiļu parkā būs slēpošanas un nūjošanas trase

26.01.2012.


Apstiprināts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („MOVE FOR LIFE”), kurā kā projekta partneris piedalīsies Preiļu novada dome. Projekts tiks realizēts sešās Latvijas un četrās Baltkrievijas pašvaldībās, projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs, bet asociētais partneris Latvijas Republikas Veselības ministrija. Projekta mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru. Šī projekta ietvaros ir paredzēts izveidot kopumā 12 slēpošanas un nūjošanas trases, iegādāt slēpošanas aprīkojumu un inventāru, kā arī ar dažādām aktivitātēm veicināt veselīgu dzīves veidu.


Projekta ietvaros Preiļu parkā ir paredzēts izveidot 2,00 km garu daļēji apgaismotu slēpošanas un nūjošanas trasi. Slēpošanas trases uzturēšanai tiks iegādāts sniega motocikls un divi slēpošanas trases veidotāji (sniega blietētājs un distanču slēpošanas trases veidotājs). Tiks iegādāti 50 slēpju komplekti (slēpes, stiprinājumi, slēpju zābaki un nūjas) un 30 komplekti nūjošanas aprīkojuma. Šis aprīkojums bez maksas būs pieejams iedzīvotājiem. To varēs iznomāt Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā un pēc aktivitātēm tur pat arī nodot atpakaļ. Nūjotājiem būs iespēja apgūt nūjošanas tehniku trenera uzraudzībā. Projekta ietvaros ziemas sezonās notiks arī slēpošanas sacensības. Veselīga dzīvesveida veicināšanas nolūkos notiks pilota aktivitāte „Veselīgs dzīvesveids”, kuras ietvaros tiks organizēta dalībnieku grupa (biroju darbinieki, kuri vismaz sešas stundas dienā strādā ar datoru), kuras uzdevums būs vienu gadu aktīvi sportot (vismaz 2 reizes nedēļā). Grupas dalībniekiem pirms aktivitātes uzsākšanas, pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem tiks noteikts veselības stāvoklis. Dalībai šajā grupā varēs pieteikties šī gada rudenī, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai.


Preiļu novada domes kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 41 955,29 Ls, no kuriem 90% t.i. 37 759,76 Ls tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 4 195,53 Ls, no kuriem 50% ir valsts finansējuma daļa, pašvaldības projekta līdzfinansējuma daļa Ls 2 097,77. Projekta priekšfinansējums tiks paredzēts no pašvaldības 2012. gada budžeta.


Projekta realizēšanas laiks ir no 01.07.2012 līdz 31.12.2013.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.