2012. gada 1. februārī biedrībā `Preiļu NVO centrs` notika biedru kopsapulce

01.02.2012.

Biedrības līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Janīnas Beča atskaitījās  par biedrības paveikto darbu 2011. gadā.


Kopsapulcē tika pārvēlēta valde. Valdes sastāvam tika izvirzīti 8 kandidāti. Balsošanas rezultātā biedrības „Preiļu NVO centrs „ valdē tika ievēlēti sekojoši valdes locekļi: Iveta Stašulāne, biedrība „Veiksmes biķeris” , Artis Utināns , biedrība „Preiļu rajona Partnerība”, Natālija Rubine, biedrība „Nīdermuižas draudze” , Lolita Kessa, biedrība „Nianse”, Ineta Anspoka, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu rajona nodaļa.


Par biedrības revidentu atkārtoti tika ievēlēta biedrības brīvprātīga darbiniece Zinaida Urča.


Sapulces gaitā biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizācijas pastāstīja par paveiktajiem darbiem, īstenotajiem projektiem un turpmākajam iecerēm.


Pēc sapulces notika jaunievēlētās valdes sēde. Par biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Artis Utināns.


Janīna Beča, biedrības ”Preiļu NVO centrs” biroja administratore


 

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2012.