Notiks apmācības augu aizsardzības jautājumos

14.03.2012.

Valsts Augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa plāno apmācības augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu 1. – 2. līmeņa apgūšanai, apliecības saņemšanai vai esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai, kas dod tiesības iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus.


Tiem, kas vēlas apliecību iegūt no jauna (1. līmenis), mācības notiks 3 dienas, esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai (2. līmenis) – vienu dienu, izvērtējot iesniedzēja līdzšinējās profesionālās darbības atbilstību augu aizsardzības līdzekļu aprites regulējošo normatīvo aktu prasībām.


Apmācību sākums – plkst.10.00. Apmācību norises vieta (Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadu lauksaimniekiem) – Preiļos, Daugavpils ielā 59, PVD zālē.


14. martā – 1. diena (I līmenis), 21. martā  – 2. diena (I līmenis), 28. martā – 3. diena (I, II līmenis). Atbildīgās personas – Z. Dūda, L.Šostaka (tālruņi 65307405,65323110).


Pretendentiem, iesniedzot iesniegumu apliecības saņemšanai, jāņem līdzi pase vai pases kopija, dokumentu kopija, kas apliecina lauksaimniecisko izglītību, viena fotogrāfija (3*4 cm). Apliecības pagarināšanai papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāuzrāda atskaite par izlietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem pēdējos 5 gados (ja ir iegādāti un lietoti) un apliecība, kurai beigsies derīguma termiņš. Dokumentus var iesniegt Preiļos, Daugavpils ielā 59, 2.stāvā.


Elza Spodra Elste,
Preiļu novada lauku attīstības speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2012.