Apstiprina Preiļu novada 2012. gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu

26.01.2012.

Šī gada 26. janvārī novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada 2012. gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu. Kopumā šajā gadā no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem plānoti darbi par Ls 123 737, no kuriem Ls 97 432 ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējais ir atlikums no 2011. gada. Šim gadam valsts piešķirtā mērķdotācija ir par 26 tūkstošiem mazāka nekā pagājušo gadu. Ikdienas uzturēšanas darbiem šogad paredzēti Ls 102 432, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā paredzēts Ls 42 432, asfalta un grants seguma ceļu uzturēšanas un kopšanas darbiem Ls 52 700, satiksmes organizēšanas darbiem Ls 7 300. Būvprojektēšanai un citiem izdevumiem šajā gadā paredzēti Ls 21 305.


Preiļu novada domes Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Kovaļevskis norādīja, ka tik mazs valsts finansējums autoceļiem nav biji kopš deviņdesmito gadu beigām. Ja vēl iepriekšējos gados par autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem bija iespējams veikt atsevišķu ceļu periodiskos remontus, tad ar šī gada finansējumu ir iespējams nodrošināt tikai ikdienas uzturēšanas darbus un minimālus remontus. Ja šīs ziema nebūs sniegota, tad ziemas periodā ietaupītos līdzekļus būs iespēja novirzīt ceļu uzturēšanas un remontdarbiem vasaras periodā.

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2012.