Latgales novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALAI 10”

07.02.2012.

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu 2012.gada 7.februārī plkst.10.00 Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē notiks Latgales novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALAI 10”. Sacensības organizē Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru (VISC) un Preiļu novada mūzikas skolotāju metodisko apvienību.


Sacensību dalībnieki Latgales kultūrvēsturiskā novada vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu komandas un individuālie izpildītāji, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma “Lakstīgala” un M.Mellēnas un R.Platperes sakārtotā krājuma „Lakstīgalas dziesmu pūrs”. Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu (izņemot klavieres).


Sacensību laikā komandas atraktīvā veidā prezentē mājas darbu – savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērps, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumenti). Tad notiek „dziesmu aplis” – komandas lozē savas grupas dziesmas un tās nodzied. Tad komandas sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu par izlozēto tēmu.


Sacensību noslēgumā – viktorīna par tēmām: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps; latviešu tautas dziesmu vācēji; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”. Notiek sadziedāšanās, rotaļas, spēles, mīklu minēšana, anekdošu stāstīšana.


Dziedāšanas sacensību vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija. Tiek vērtēts muzikālākais, atraktīvākais un interesantākais latviešu tautas dziesmas izpildījums, zinošākā un erudītākā komanda vai individuālais izpildītājs. Uz sacensību 3.posmu, kas notiks 2012.gada 9.martā Rīgā, tiks izvirzīti 15 – 20 dalībnieki.


Dalību sacensībās ir pieteikušas komandas no Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas un Kārsavas vidusskolas, Līvānu novada Rudzātu vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu bērnu un jauniešu centra, Daugavpils novada Špoģu vidusskolas, Dagdas novada Andrupenes pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas, Krāslavas novada Izvaltas pamatskolas, Krustpils novada Krustpils pamatskolas, Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas, Preiļu novada Preiļu Valsts ģimnāzijas.


Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune
65381394


 

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2012.