Piedalīsies projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos”

11.01.2012.

Šī gada 11. janvārī notika Preiļu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu. Novada domes deputāti atbalstīja projektu un nolēma piedalīties projektu konkursā.


Projekta ietvaros paredzēts veikt Rēzeknes ielas, kas ir tranzītiela, rekonstrukciju 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija.


Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 671 524,59 (Ls 503 576,28 ERAF finansējums (74,99%), Ls 20 145,74 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 147 802,57 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 37 745,90. Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 185 548,47. Projekta atbalsta gadījumā tiks ņemts kredīts Valsts kasē projekta priekšfinansēšanai.


Šobrīd projekts ir iesniegts Satiksmes ministrijā izvērtēšanai, kas ilgs trīs mēnešus. Ja projekts tiks apstiprināts, tad jau šovasar tiks uzsākti ielas rekonstrukcijas darbi, lai jau līdz ziemas sākumam tiktu uzklāta pirmā asfaltbetona kārta. Nākošgad darbi tiks turpināti uzklājot otro asfaltbetona kārtu un veicot apzaļumošanas un pārējos darbus.

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2012.