Janvārī apkures tarifu sadārdzina dabasgāzes cenas pieaugums

03.02.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka šī gada janvārī AS „Latvijas Gāze” noteiktais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst arī uzņēmums SIA «Preiļu saimnieks», bija 273,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem, bet bez PVN) – salīdzinot ar 2011. gada janvāra norēķinu periodu, dabasgāzes cena palielinājusies par 23%. Atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģijas tarifam pie šādas dabasgāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos janvārī ar PVN ir 46,31 Ls/MWh, bet siera rūpnīcas mikrorajonā saskaņā ar AS „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” noslēgto līgumu, iedzīvotājiem maksa par siltumenerģiju janvārī ir 42,85 Ls/MWh (ar PVN).


Vidējā maksa par apkuri janvārī – 1,286 Ls/m2
Apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, janvārī ir 1,286 Ls (ar PVN), bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,02 Ls (ar PVN). Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējās maksa par apkuri janvārī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,26 Ls/m², Pils ielas katlumāja – 1,67 Ls/m², Celtnieku ielas katlumāja – 1,19 Ls/m² (ar PVN).
Šī gada janvāra norēķinu periods par apkuri ir 31 diena (no 28.12.2011. līdz 27.01.2012.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datiem bija mīnus 4,31°C. Ja salīdzinām ar pagājušā gada janvāra norēķinu periodu (skat. tabulu), tad kopējais siltumenerģijas tarifs šī gada janvāra norēķinu periodā ir palielinājies par 7%, bet attiecīgi maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības ir palielinājusies par 8%. Dabasgāzes cenas palielināšanās, zemāka gaisa temperatūra, par trim dienām garāks apkures norēķinu periods – tie ir faktori, kas sekmēja maksas par apkuri palielināšanos šī gada janvāra norēķinu periodā.


Siltinātās mājas par apkuri maksā mazāk
Katrai ēkai ir atšķirīgs siltumenerģijas patēriņš, un apkures rēķini tiek sastādīti, pamatojoties uz ēkas siltumskaitītāju rādījumiem. Siltuma patēriņu ietekmē katras mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītāji, piemēram, jumta, bēniņu un pagraba telpu siltinājums, durvju un logu stāvoklis, kā arī gaisa temperatūra.
Jādomā, ka pasaulē kurināmā (gāzes un naftas produktu) cenas aizvien sadārdzināsies, un mēs to nevaram ietekmēt. Vienīgā iespēja, kā samazināt maksu par siltumu ir racionāla un saimnieciska saņemtā siltuma izlietošana. Vislabākais veids, kā panākt lielāko siltumenerģijas ietaupījumu ir mājas kompleksā renovācija. Janvāra norēķinu periodā siltināto māju Liepu ielā 24 un Liepu ielā 12 iedzīvotāji attiecīgi par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības maksā 0,65 Ls un 0,72 Ls, kas ir vairāk nekā divas reizes mazāk, ja salīdzinām ar citām tehniski un konstruktīvi vienādām daudzdzīvokļu ēkām.


Prognozes apkures norēķinu periodam februārī
AS „Latvijas Gāze” prognozē, ka dabasgāzes tirdzniecības tarifs februārī saglabāsies nemainīgs. Tas nozīmē, ka arī apkures tarifs nemainīsies. Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ietekmē laika apstākļi, un tieši šis būs noteicošais faktors tam, cik daudz par siltumenerģiju maksāsim februāra norēķinu periodā.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
 

2011. gada


janvāra norēķinu periods (28.12.2010.–24.01.2011.)


2012. gada


janvāra norēķinu periods (28.12.2011.– 27.01.2012.)


Janvāra norēķinu periods


28 dienas


31 diena


Vidējā gaisa temperatūra norēķina periodā


– 3,85 0 C


– 4,31 0 C


Dabasgāzes cena


211,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN)


273,10 Ls/tūkst.n.m3 (kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3, bet bez PVN)


Vidējā maksa par 1 m2


1,186 Ls (ar PVN 12%)


1,286 (ar PVN 12%)


Kopējais siltumenerģijas tarifs


43,22 Ls (ar PVN 12%)


46,31 Ls (ar PVN 12%)


 

Pēdējās izmaiņas: 03.02.2012.