Preiļos un Utenā uzsāk projekta „Baltais putns” realizāciju

26.01.2012.


Šī gada 26. janvārī Preiļu novada domes deputāti nolēma piedalīties kā projekta partneris Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektā LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi (Lietuva) un Latgali”” („Baltais putns”). Projekta vadošais partneris būs Utenas Kultūras centrs Lietuvā, bet kā partneris – Preiļu novada dome Latvijā.


Šī projekta ietvaros paredzēta kultūras sakaru stiprināšana starp Preiļu novadu un Utenas pilsētu. Projekta ietvaros tiks rīkoti vieskoncerti, festivāli un pieredzes apmaiņas pasākumi, radošās darbnīcas, kuru laikā mūsu novada folkloras un deju kopas apgūs lietuviešu tradicionālo folkloru un attiecīgi lietuvieši apgūs latviešu folkloru. Festivālu ietvaros tiks rīkoti arī amatnieku tirdziņi. Projektā paredzēti arī praktiski ieguvumi: Preiļu parka estrādes soliņu nomaiņa, 40 jaunu tautas tērpu iegāde deju kolektīviem, kā arī jaunu mūzikas instrumentu iegāde. Projekts norisināsies 18 mēnešus un noslēgsies 2013. gada aprīļa beigās.


Preiļu novada domes, kā projekta partnera, kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 64 658 Ls /92 000 EUR/, no kuriem 85% t.i. 54 960 Ls /78 200 EUR/ tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 15% t.i. 9 698 Ls /13 800 EUR/ ir pašvaldības līdzfinansējums. Līdzekļi projekta priekšfinansēšanai tiks paredzēti pašvaldības 2012. gada budžetā.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.