Novada uzņēmēji un lauksaimnieki pulcējas uz kopīgu pasākumu

27.01.2012.

Katra novada ekonomiskās attīstības pamats ir spēcīgi un aktīvi uzņēmēji un lauksaimnieki, kas ne tikai nodrošina ar darbavietām, bet arī maksā nodokļus, kuri tiek izlietoti iedzīvotāju dzīves kvalitātes un vietējās vides uzlabošanai. Lai pateiktos šiem cilvēkiem, šī gada 27. janvārī Preiļu novada dome rīkoja novada uzņēmēju un lauksaimnieku sarīkojumu. Kaut arī līdzīgas tikšanās ir notikušas arī iepriekšējos gados, tomēr šogad pasākums bija ievērojami plašāka mēroga.


Pasākuma ievadā novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs klātesošos iepazīstināja ar pašvaldības pagājušajā gadā paveikto un šī gada iecerēm. Lielākajiem uzņēmumiem (iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem) un aizvadītā gada veiksmīgākajiem lauksaimniekiem tika pasniegtas novada domes pateicības un piemiņas dāvanas. A.Adamovičš norādīja, ka īpašs gandarījums esot par jaunajiem lauksaimniekiem, kuri turpina vai ir uzsākuši saimniekošanu laukos. AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts sveica novada lielākos piena piegādātājus. Pieci zemnieki par veiksmīgu projektu realizāciju un ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā saņēma Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atzinības rakstus. SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” Preiļu konsultāciju biroja pārstāvji sveica novada zemniekus, kuri aktīvi ir iesaistījušies tā rīkotajās aktivitātēs.


Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem priecēja novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: deju kopa „Talderi”, vīru vokālais ansamblis un neatkarīgais sieviešu vokālais ansamblis. Pēc oficiālās daļas pasākums turpinājās ar balli, kuru spēlēja grupa „Patrioti LG”.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2012.