SIA „Preiļu saimnieks” izsludina atklātu konkursu `Degvielas iegāde SIA `Preiļu saimnieks` autotransporta vajadzībām`

30.01.2012.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela -2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”.


3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ” Degvielas iegāde  SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām” , saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2012/2


5. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā SIA „Preiļu saimnieks”„Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas SIA „Preiļu saimnieks”  Lietvedības 1.kabinetā, darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.:65381152, līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma uz e-pasta adresi: psaimnieks@inbox.lv).


Nolikums (PDF)
Pielikumi (ZIP)


6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 5.marta  plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


7. Piedāvājumus jāiesniedz: SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas 2.stāva 1.kabinetā – Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, tālruņa Nr.:65381152, faksa Nr.: 65381152, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


8. Piedāvājumu atvēršana : 2012.gada 5.martā  plkst.10.00
SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas 2.stāva 1.kabinetā – Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, mob. tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv;
9.2. tehniskos jautājumos:  SIA „Preiļu saimnieks” transporta mehāniķis Raimonds Punculis, mob.tālr. 20252292.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.