Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo (30.01.2012):

30.01.2012.

Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabala Brīvības ielā 74, Preiļos, Preiļu novadā (kadastra Nr. 7601 001 0412).


Prasījumi, kas attiecas minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.


Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.


Zemesgabala robežu plāns apskatām Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā: http://www.pa.gov.lv sadaļā Privatizācijas iespējas.


 

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2012.