8. februārī Daugavpilī notiks uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā `Cinīši`

27.01.2012.

2012.gada 8.februārī plkst. 10:00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā „Cinīši”.


Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2012.gada 7. februārim (kontaktpersona Jānis Kravalis, tel.67873192;  janis.kravalis@sprk.gov.lv).


Iepazīties ar pašvaldības SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” iesniegtā tarifu projekta kopsavilkumu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Licences, tarifi/ Atkritumu apsaimniekošana /Tarifi/ Iesniegtie tarifu projekti.


Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.