Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa vizītē Preiļos

26.01.2012.

Uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde – jautājums, kas pēdējā laikā kā viena no aktualitātēm darbā ar bērniem, kas izdarījuši likumpārkāpumus vai veic darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, ticis skatīts vairākās iesaistītajās institūcijās. Lai rastu atbildes uz daudzajām neskaidrajām lietām – kas tad īsti tiek saprasts ar šo programmu, kāds ir tās izstrādes mērķis, kurām institūcijām un speciālistiem programmas izstrādē jāiesaistās un kādas varētu būt galvenās vadlīnijas programmas izstrādē, Preiļu novada Sociālais dienests, š.g. 26. janvārī organizējot mācību semināru, aicināja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieci Lailu Riekstu – Riekstiņu dalīties savās zināšanās un sniegt ieskatu labās prakses piemēros.

Semināru atklāja Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, pateicoties visiem par atsaucību piedalīties seminārā, jo tā bija necerēti liela – vairāk kā četrdesmit speciālisti no sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un izglītības iestādēm, izglītības pārvaldes, Valsts Probācijas dienesta un pašvaldības policijas ne tikai no kaimiņu – Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem, bet arī no Krāslavas, Dagdas, Daugavpils un Viļānu novadiem mēģināja rast atbildes uz daudzajiem jautājumiem. Lai arī semināra laikā, diskutējot par to, cik viegli vai grūti ir labot bērna uzvedību, vairums gan nonāca pie atziņas, cik laikietilpīgs darbs tas ir, L.Riekstas – Riekstiņas minētais, ka sliktais mazinās, ja tā vietu ieņem labais, deva pozitīvu skatījumu veicamajam darbam.

Pēcpusdienā L.Rieksta – Riekstiņa apmeklēja Krīzes centru, kurā pakalpojumi noteiktām mēŗkgrupām tiek sniegti Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros. VBTAI priekšniece ne tikai uzklausīja darbiniekus par risināmo problēmu loku un jau sasniegtajiem rezultātiem, bet arī uzrunāja Krīzes centra iemītniekus, kuri atzinīgi vērtēja iespēju saņemt šo pakalpojumu. 

Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.