10. februārī Preiļu Romas katoļu draudzes dievnamā Latgales kultūras darbinieka, rakstnieka, priestera Pētera Apšinieka 125. atceres dienas pasākums

10.02.2012.

Lūdzam apmeklēt Latgales kultūras darbinieka, rakstnieka, priestera PĒTERA APŠINIEKA 125. atceres dienas un 70. gadadienas kopš viņa nāves koncentrācijas nometnē Severlagā pasākumu


2012. gada 10. februārī plkst. 12.00 Preiļu Romas katoļu draudzes dievnamā


Programmā:
Sv. Mise par mirušo P. Apšinieku
Prāvesta Alberta Budžes apcerējums par P. Apšinieka ieguldījumu Latgales katolisko tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības priekšsēdētāja P. Keiša uzruna 
Piedalās Aglonas Bazilikas jauktā kora vīru grupa (vad. I. Lazdāne)


Preiļu novada dome
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.