Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem

25.01.2012.

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664 “Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu”.


Kredītu fonda mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektiem. Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai. Aizdevumi tiks izsniegti eiro vai latos.


Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti šādos Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumos:
1. pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” ar kopējo publisko finansējumu 4 719 976,64 LVL (četri miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši lati un 64 santīmi) apmērā;
2. pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ar kopējo publisko finansējumu 1 000 000,00 LVL (viens miljons lati un 00 santīmi) apmērā.


Pieteikšanās uz trešo kārtu notiks no 2012.gada 24.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim. Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu saņemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās līdz 2012. gada 31. decembrim.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2012.