9. februārī Daugavpils Universitātē notiks seminārs `Modernās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstība`

09.02.2012.

2012. gada 9. februārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātē (DU) Vienības iela 13, 301. un 310. auditorijā notiks seminārs “Modernās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstība”.


Semināra ietvaros tiks atklāta renovētā auditorija ar videokonferences aprīkojumu, demonstrējot tā iespējas un funkcijas, kas ļauj veikt video konferenču vadīšanu ar citām valstīm.


Modernizētās auditorijas iespējas un pakalpojumus DU piedāvās izmantot arī uzņēmējiem, pašvaldībām un citām organizācijām.


Interesentus lūdzam iepriekš reģistrēties līdz 7. februārim pa e-pastu tpk@du.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu un kontaktinformāciju.


Ar cieņu,
Natālija Gržibovska
Daugavpils Universitāte,
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts,
Vienības 13 – 210,
Daugavpils, LV-5401
Tel. +371 654 23265; +371 29282869
natalija.grzibovska@du.lv


Semināra programma


11:00 – 11.20 Reģistrācija, kafija
Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 3. stāva foajē


11.20 – 11.30 Semināra atklāšana
Elita Jermolajeva, asoc.prof., Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektore
Guntars Vanags, Mag.oec., Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu fakultāte


11.30 – 11.50 Videotehnoloģiju dimensijas
Pārstāvis no Lietuvas


11.50 – 12.10  Mūsdienu tehnoloģiju iespējas – biznesa attīstībai 
Andris Vagalis, DU Informātikas katedra


12.10 – 12.40 Uzņēmējdarbības vide Lietuvā. Sadarbības iespējas
Pārstāvis no Lietuvas


12.40 – 13.00  Uzņēmējdarbības vide Latgales un Utenas reģionos. Pētījuma rezultāti.
Marika Rudzīte-Griķe, SIA „ArGaumi”


13:00 – 13:30 Kafijas pauze


13.30 – 13.50 Uzņēmuma attīstība lauku vidē
Vija Ancāne, Aglonas Maizes Muzejs


13.50 – 14.10 Profesionālās izglītības centra iespējas kompetenču pilnveidošanai 
Zita Vanaga, Daugavpils Universitātes PIC vadītāja


14.10 – 15.10 
Diskusija: studentu pētnieciskie darbi – uzņēmējdarbības/pašvaldību atbalstam  
Vada: Moderatore Marika Rudzīte-Griķe, SIA „ArGaumi”                 


Piedalās:
vietējo pašvaldību pārstāvji, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils nodaļa, vietējie uzņēmēji un DU studenti/pasniedzēji             


15.10 – 15.20 Pasākuma noslēgums


 

Pēdējās izmaiņas: 09.02.2012.