SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aizvadījusi izaugsmes pilnu gadu

24.01.2012.

No atkritumiem tīru vidi Preiļu novadā nodrošina SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa. Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece ir gandarīta, ka galvenais uzdevums – nodrošināt klientiem pakalpojumus to paredzētajā apmērā – tika izpildīts bez traucējumiem. Tas ir viens no rādītājiem, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēma mūsu novadā ir ievirzīta pareizā gultnē.


Novadā izveidota stabila atkritumu apsaimniekošanas sistēma
V. Igolniece pauž, ka aizvadītais gads atkritumu apsaimniekošanas jomā uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks” bija darbīgs – orientējoties uz iedzīvotāju ērtībām, pilnveidots pakalpojumu klāsts un attīstīta atkritumu savākšanas un izvešanas sistēma, izveidoti jauni dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi, strādāts pie tā, lai atkritumu izvešanas pakalpojumi jau tuvākajā laikā būtu pieejami ikvienam novada lauku teritorijas iedzīvotājam.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotie dati liecina, ka 2011. gadā uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu Demenē nogādātas 2011,480 tonnas sadzīves atkritumu. Salīdzinot ar 2010. gada rādītājiem šis skaitlis ir nedaudz sarucis, un tas skaidrojams ar to, ka ik gadu pieaug pārstrādei nodoto dalīti vākto atkritumu īpatsvars, aizvadītajā gadā tie ir 8,73% no kopīgā sadzīves atkritumu daudzuma. Pozitīvi vērtējams tas, ka arvien vairāk iedzīvotāju apzinās atkritumu šķirošanas nozīmību. Kopumā vērtējot, atkritumu šķirošanas rādītāji mūsu novadā ir labi, tomēr aprēķini liecina, ka, lai varētu domāt par atkritumu tarifu samazināšanu iedzīvotājiem, būtu jāšķiro vairāk nekā puse no pašreizējā kopīgā sadzīves atkritumu daudzuma.


Sadzīves atkritumi jāšķiro visām mājsaimniecībām
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalīto atkritumu vākšanas sistēmas izveidošanu aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas pirmās kartona ķīpas. Pēc tam pakāpeniski tika ieviesta papīra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, dienasgaismas lampu, stikla iepakojuma un PET pudeļu šķirošana. 2011. gadā sākām šķirot plēves, tetra pakas, alumīnija iepakojumu un logu stiklu. Līdz ar to mūsu novada iedzīvotājiem ir dota salīdzinoši vēl retā iespēja šķirot gandrīz visus otrreiz pārstrādājamo atkritumu veidus. Tuvākajā laikā pārstrādei tiks nodotas pirmās skārda kārbu ķīpas. Paredzams, ka šogad tiks uzsākta cietās plastmasas iepakojuma šķirošana.
Atkritumu šķirošana Latvijā ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā vides aizsardzības forma. Arī Preiļu novadā arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas dzīvot videi draudzīgi un rūpīgi šķiro atkritumus. Domājot par to, lai novada iedzīvotājiem būtu ērti šķirot atkritumus un to varētu darīt iespējami tuvu dzīvesvietai, Preiļu pilsētā ir izveidoti 20 dalītās atkritumu vākšanas punkti. Šādi laukumi ir izveidoti arī Aizkalnes un Līču pagastu centros.
Aizvadītā gada augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par atkritumu dalītu savākšanu un šķirošanu. Tie paredz, ka pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju savās teritorijās līdz 2014. gadam būs jānodrošina sadzīves atkritumu šķirošana. Noteikumos paredzēts, ka līdz 2020. gadam atkārtotai izmantošanai būs jāsagatavo un jāpārstrādā 50% no visiem atkritumiem. Pagaidām atkritumu šķirošana ir brīvprātīga norise, taču tuvākajos gados atkritumi būs jāšķiro visām mājsaimniecībām.


Jāslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu
2011. gada nogalē stājās spēkā papildinātie Preiļu novada domes saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”, kas nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību novadā. Noteikumos ietverts, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
Valsts vides politikas pamatnostādnes noteic, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem tuvāko gadu laikā jābūt pieejamiem visiem pilsētu iedzīvotājiem un 80% lauku iedzīvotāju. Pagājušā gada nogalē stājās spēkā pašvaldības noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”, kas nosaka iedzīvotāju kā atkritumu radītāju atbildību. Ikvienam novada iedzīvotājam vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir jāslēdz līgumu ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” par regulāru nešķiroto atkritumu izvešanu. Preiļu pilsētā ikvienai privātmājai, nama apsaimniekotājam vai juridiskai personai ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu. Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītu arī novada lauku teritoriju iedzīvotājus, tādējādi izpildot likumdošanas prasības, saudzējot apkārtējo vidi un novēršot nelegālas atkritumu izmešanas gadījumus.


Kvalitatīvas pārmaiņas turpināsies
V. Igolniece ir apņēmības pilna, ka arī šogad galvenā uzmanība tiks pievērsta rūpēm par mūsu klientu ērtībām. Tiek plānots, ka arī turpmāk tiks rīkotas akcijas, kuru laikā lielgabarītu atkritumi no iedzīvotājiem tiks pieņemti bez maksas. Iecerēts, ka notiks iedzīvotāju atsaucību iemantojušās pavasara un rudens uzkopšanas talkas privātmājām. Šopavasar piedalīsimies Lielajā Talkā, un tāpat kā līdz šim aicināsim novada iedzīvotājus iesaistīties Latvijas Zaļā punkta rīkotajās aktivitātēs.
Pateicamies visiem saviem klientiem par uzticību un veiksmīgo sadarbību aizvadītajā gadā! Arī šogad aicinām griezties pie mums, Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Rīgas ielā 4 vai zvanīt pa tel. 29420721, lai kopā rastu risinājumu ikvienai ar atkritumu apsaimniekošanu saistītai problēmai.
Sakām paldies iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kuri sadarbojas ar mums un šķiro atkritumus, seko līdzi jaunākajai informācijai un iesaistās dažādās akcijās. Pareiza atkritumu apsaimniekošana un šķirošana neko neprasa, jābūt vienīgi labai gribai, un tāda mūsu novada iedzīvotājiem neapšaubāmi piemīt.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2012.