SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs piedāvā profesionālu apbedīšanas pakalpojumu klāstu

24.01.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs sniedz atbalstu dzīves grūtākajos brīžos, kad ir jāatvadās no tuva cilvēka. Tuvinieka zaudējums parasti pārsteidz negaidīti, un līdztekus smagajam emocionālajam pārdzīvojumam nākas risināt jautājumus, kas saistīti ar bēru ceremonijas organizēšanu. SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs ir visvecākais un pieredzes bagātākais apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs Preiļu novadā, kura profesionalitātei iedzīvotāji uzticas.


Sniedzam atbalstu smagās situācijās
Neatsverama ir Apbedīšanas biroja vadītājas Valentīnas Petrovas ilggadējā pieredze šajā darbā, kas vedinājusi nonākt pie secinājuma, ka atvadu organizēšanā nav sīkumu vai nenozīmīgu detaļu. SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas biroja speciālistes ir orientētas uz palīdzības sniegšanu cilvēkiem, vienmēr izturoties ar atsaucību, sapratni un līdzjūtību. Ikviens apmeklētājs tiek uzklausīts, viņa vajadzības tiek sadzirdētas, ja nepieciešams, tiek sniegtas konsultācijas sarežģītu jautājumu risināšanai. Tiek ievērotas daudzveidīgās klientu vajadzības, kas, kā liecina prakse, atšķiras pēc reliģiskās pārliecības vai gaumes.


Piedāvājam pilnu bēru pakalpojumu klāstu
SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu cilvēka izvadīšanai pēdējā gaitā. Viena no mūsu piedāvātajām priekšrocībām ir iespēja atbilstoši situācijai ātri un efektīvi reaģēt. Ja nepieciešama palīdzība, darbinieki neatsaka arī brīvdienās un nakts stundās. Pakalpojumu klāstu iespējams komplektēt, ņemot vērā katra klienta finansiālās iespējas.
Apbedīšanas birojs piedāvā speciālu katafalku mirušo transportēšanai un bēru ceremonijai. Profesionāli tiek izpildīti kapa rakšanas, aizbēršanas un nesēju pakalpojumi bērēs. Bēru organizēšana ir process, kad sīkumu vai nenozīmīgu detaļu nav, un pēc šāda principa strādā mūsu darbinieki – Aivars Gribusts, Māris Miezītis, Jānis Borbalis un Gunārs Kozlovskis. Bēru ceremonijas centrālais elements ir mirušā guldīšana kapā, tādēļ kapa vietas sagatavošana tiek veikta ļoti rūpīgi.
Apbedīšanas biroja telpās Preiļos, Talsu ielā 2a, var iegādāties visus bērēm nepieciešamos apbedīšanas piederumus un atribūtiku – dažādu veidu sēru lentas, svečturus, austas vilnas segas, pārsegus, apģērbu aizgājējiem – sarafānus, uzvalkus, kurpes, kā arī krustus un zārkus. SIA „Preiļu saimnieks” galdnieki izgatavo dažādus bēru piederumus no koka, apbedīšanas birojā iespējams iegādāties vai pasūtīt dažādu izmēru soliņus.
Ja nepieciešams, SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas biroja speciālisti palīdz sarunāt arī muzikālo pavadījumu bērēm.


Apsaimniekojam pilsētas kapsētas un kapliču
Apbedīšanas birojs darbojas kā uzņēmuma SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas struktūrvienība, kas saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem veic pilsētas jauno un veco kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Apbedīšanas biroja kompetencē ietilpst kapa vietu ierādīšana un uzskaite. Sadarbībā ar novada sociālo dienestu tiek veikta maznodrošināto iedzīvotāju izvadīšana.


Tīrības un kārtības uzturēšanas darbus kapos SIA „Preiļu saimnieks” veic visa gada garumā – tiek veikta veco un bīstamo koku izgriešana, pavasarī un rudenī tiek pievesta melnzeme un smilts, sistemātiski tiek veikta atkritumu izvešana, ziemā notiek sniega tīrīšana. Preiļu pilsētas kapi ir vienmēr sakopti, atdusas vietas bagātīgi ziediem rotātas ne tikai tuvinieku atceres dienās, bet arī ikdienā – kapu regulāras apmeklēšanas un kopšanas tradīcija ir mūsu pilsētas kultūrzīme.


SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas biroja darbs ir orientēts uz palīdzības sniegšanu cilvēkiem. Augstu vērtējam to, ka cilvēki smagos brīžos griežas mūsu apbedīšanas birojā, uztic savas bēdas mūsu speciālistēm, paļaujas uz mūsu profesionalitāti.
 
Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2012.