Valsts Ieņēmumu dienesta organizētie semināri janvārī

25.01.2012.

Informējam, ka
šā gada 25. janvārī plkst. 10:00 notiek VID seminārs „Par nodokļu likumdošanas grozījumiem 2012. gadā – pašnodarbinātajiem” (http://www.liic.lv/pub/index.php?id=3&gid=1&lid=160)


Seminārs par nodokļu likumdošanas grozījumiem 2012.gadā pašnodarbinātajām personām 2012.gada 25.janvāris plkst.10.00, Raiņa bulvāris 22, Preiļi, VID NP LNAD, Preiļu KAC zāle (2.stāvs), 2012.gada 25.janvāris plkst.10.00, Domes iela 3, Līvāni, Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs.


1.Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
2.Grozījumi MK noteikumos par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību;
3. Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu un zaudēšanu un likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
4.Citi jautājumi.
 
un 27. janvārī, plkst. 10:00 „Seminārs par nodokļu likumdošanas grozījumiem 2012. gadā – uzņēmējiem un grāmatvežiem” (http://www.liic.lv/pub/index.php?id=3&gid=1&lid=161).


Seminārs par nodokļu likumdošanas grozījumiem 2012.gadā uzņēmumiem un grāmatvežiem – 2012.gada 27.janvāris plkst.10.00 Raiņa bulvāris 22, Preiļi, VID NP LNAD, Preiļu KAC zāle (2.stāvs), 2012.gada 27.janvāris plkst.10.00, Domes iela 3, Līvāni
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs.


1.Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” (reversā kārtība būvniecībai, taksācijas perioda maiņa no taksācijas ceturkšņa un puses no kalendārā gada uz mēnesi, ja apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā pārsniedz 35 000 latu, izmaiņas attiecībā uz PVN piemērošanu nelietotam nekustamam īpašumam, PVN deklarācijas pielikumos PVN 1 pārskata I daļā un PVN 1 pārskata III daļā noteikts jauns darījuma veida kods „V”);
2.Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu un zaudēšanu un likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
3. Izmaiņas grāmatvedības normatīvajos aktos;
4. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punkta normas piemērošana saistībā ar tīmekļa vietnes, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība ar Interneta starpniecību, reģistrāciju VID kā struktūrvienību;
5.Citi jautājumi.


Visi laipni aicināti! Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai nodokļu un likumdošanas jomā!
Lai veicas darbi!


Zane Gaiduka
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
Domes iela 3, Līvāni, LV-5316
T: 65307800 / 26070822 / 26390007
F: 65307816
Skype: zane.gaiduka


 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2012.