Bērna piedzimšanas pabalsts aizvadītajā gadā piešķirts 86 ģimenēm

23.01.2012.

Apkopojot informāciju par aizvadītajā gadā piešķirtajiem bērna piedzimšanas pabalstiem nākas secināt, ka arī 2011. gads bijis gana dāsns – mazulis ienācis 86 Preiļu novadā deklarētajās ģimenēs, 2010. gadā tādas bija gan 88 ģimenes, turklāt abos minētajos gados reģistrēta arī dvīņu dzimšana. Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai aizvadītajā gadā izlietoti nedaudz vairāk kā 13 tūkstoši latu, jo Preiļu novadā minētais pabalsts arī 2011. gadā bija saglabāts 150 latu apmērā.


Apkopotā informācija liecina, ka, līdzīgi kā 2010. gadā, vairāk dzimuši zēni – 48 (2010. gadā – 51), mazāk meitenes – 39 (2010. gadā – 38). Kā ražīgākie gada mēneši, kad mazuļi izvēlējušies nākt pasaulē, jāmin marts un oktobris, kad dzimuši 12 bērni (2010. gadā lielākais jaundzimušo skaits – 11, bija jūlija mēnesī), tad seko augusts (11 bērni) un februāris (9 bērni). Pārējos mēnešos bērnu skaits ir no trīs līdz astoņiem.


Līdzīgi kā 2010. gadā (64 gadījumi), arī aizvadītajā gadā lielākais vairums mazuļu dzimuši Preiļos – tādi bijuši 67 gadījumi, pārējos gadījumos bērnu dzimšanas vietas reģistrētas astoņās citās pašvaldībās – Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā, Jūrmalā, Cēsīs, Kuldīgā, Krimuldas novadā.


Lai arī pašvaldības saistošajos noteikumos minēts, ka bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja vismaz viens no vecākiem ne mazāk kā gadu līdz bērna dzimšanai bijis deklarēts Preiļu novadā, 42 ģimenēs abi vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji, 40 ģimenēs kā Preiļu novada iedzīvotājs reģistrēts tikai viens no vecākiem – vairumā gadījumu tā bijusi bērna māte.


Vairāk bērni dzimuši Preiļu pilsētā deklarētiem vecākiem – tādi aizvadītajā gadā ir 60 gadījumi (2010. gadā – 64), Saunas pagastā – 5, Pelēču pagastā – 3, Aizkalnes un Preiļu pagastos – katrā 9 gadījumi.


***
Arī 2011. gadā Preiļu novadā tikuši godināti tie laulātie pāri, kuri kopdzīvē nodzīvojuši 50 gadus. Līdzīgi kā 2010. gadā, arī aizvadītajā gadā kā zelta kāzu jubilāri sveikti 7 pāri – Saunas, Pelēču un Aizkalnes pagastā pa vienam, Preiļu pilsētā – 4 pāri.


Lai gaiša katra 2012. gada diena ikvienam novada iedzīvotājam!


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2012.