Izstāde par Čehijas un Latvijas sakariem

19.01.2012.

Izstāde „ČEHIJAS UN LATVIJAS ATTIECĪBAS 1921-2011” ir veltīta 90. gadadienai, kopš diplomātisko attiecību un savstarpējo sakaru nodibināšanas starp Latvijas Republiku un Čehoslovākiju (Čehoslovākija atzina Latviju de facto – 1921. gada 26. aprīlī, bet de iure 1921. gada 29. decembrī) un to atjaunošanas 20. gadadienai (parakstot protokolu starp Čehoslovākiju un trijām Baltijas valstīm 1991. gada 9. septembrī Tallinā).


Starpkaru periodā abu valstu attiecības bija visnotaļ ciešas, un tās izpaudās gan ekonomikā, gan militārajā jomā, gan kultūrā. Latvija bija viena no pirmajam valstīm, ar kuru Čehoslovākija 1922. gadā noslēdza tirdznieciski – politisko sadarbības līgumu. Trīsdesmitajos gados veidojās arī plaši kultūras sakari, kurus veicināja abās valstīs nodibinātās draudzības biedrības. Latvijas presē tolaik bija ļoti bagātīgs materiālu klāsts par norisēm Čehoslovākijā, kas liecināja par ļoti pozitīvo latviešu attieksmi pret šo valsti. Diemžēl šo sekmīgo sadarbību izjauca Otrais pasaules karš, kura rezultāta Latviju varmācīgi iekļāva PSRS sastāvā, bet Čehoslovākijai tika uzspiests komunistisks totalitārais režīms. Patiesa sadarbība varēja turpināties, lielā mērā balstoties arī uz starpkaru pieredzi, tikai pēc Latvijas neatkarības pilnīgas atjaunošanās 1991. gadā.


Izstādes apmeklētāji var iepazīties gan ar Latvijas un Čehijas sadarbību pirms kara, gan jo sevišķi pēdējos divdesmit gados, kuru laikā abas valstis ir kļuvušas par ES un NATO dalībvalstīm, kad ir plaši izvērsušās politiskās attiecības, jo notikušas vizītes gan visaugstākajā līmenī, gan gājusi plašumā starpministriju un pašvaldību sadarbība. Abām valstīm ir līdzīga nostāja daudzos starptautiskās politikas jautājumos. Visnotaļ aktīva ir ekonomiskā sadarbība, par ko liecina tradicionālie čehu tramvaji un trolejbusi Rīgas ielās, gan arī pieaugošā savstarpēja preču apmaiņa. Novārtā nav palikusi arī sadarbība izglītības un kultūras jomā, Čehijā var apgūt latviešu valodu, bet Rīgā – čehu valodu, latviešu virsnieki studē Čehijā, iznāk abu tautu literatūras tulkojumi, Rīga koncertē čehu mākslinieki, bet Prāgā – latviešu.


Izstāde tapusi, pateicoties Čehijas vēstniecībai Latvijā un sadarbība ar daudzām kultūras iestādēm, izmantojot preses izdevumu publikācijas un privātpersonu arhīvus.


2011. gadā izstāde bija apskatāma 2011. gadā ES Mājā Rīgā un Ventspils Augstskolā Ventspilī, savukārt 2012. gadā Rēzeknē.


Paldies par finansiālo atbalstu uzņēmumiem: SIA Czech Business Representation un SIA Skrivanek Baltic. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.