Preiļu novada ģerboņa skice iesniegta apstiprināšanai Heraldikas komisijā

02.12.2011.

Noslēdzies Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izstrādes konkurss. Kā bija paredzēts nolikumā, 2. decembrī beidzās atkārtotā konkursa darbu iesniegšana. Šajā reizē konkursā piedalījās 5 dalībnieki un tika saņemtas 20 ģerboņa skices, bet viens dalībnieks bija iesūtījis skices novada logotipam.


Skices:
1 (PDF), 2 (PDF), 3 (PDF), 4 (PDF), 5 (PDF), 6 (PDF), 7 (PDF),


No iesniegtajām logotipa skicēm neviena netika izvirzīta apstiprināšanai domē, un komisija un domes deputāti nolēma konkursu uz logotipa izstrādi vēlreiz atkārtoti neizsludināt.


Par ģerboņa skiču konkursa uzvarētāju komisija vienbalsīgi atzina mākslinieku no Rīgas Vladimiru Ladusānu, izvēloties vienu no viņa iesniegtajiem darbiem. Pagājušā gada 22. decembra domes sēdē deputāti apstiprināja komisijas ieteikto ģerboņa skici, nolemjot to virzīt apstiprināšanai par Preiļu novada ģerboni LR Kultūras ministrijā un Heraldikas komisijā.
Šī gada pirmajā nedēļā ģerboņa skice kopā ar nepieciešamo dokumentāciju ir iesniegta Heraldikas komisijā un 26. janvārī domes pārstāvim kopā ar mākslinieku jāpiedalās Heraldikas komisijas sēdē ar pamatojumu par skices izvēli.


Ģērboņa skice (PDF)


Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, mākslas zinātniece Ramona Umblija telefona sarunā pastāstīja, ka pirmajā sēdē komisija izvērtēs skices atbilstību valsts heraldikai un pēc nepieciešamo materiālu sagatavošanas nākamajā komisijas sēdē skici varētu apstiprināt par pašvaldības ģerboni.


Vladimira Ladusāna izstrādātajā skicē uz zeltaina un zaļa fona attēlots melns krauklis, no kura labajā pusē augšējā stūrī uz zaļa fona novietota zeltaina četrlapu āboliņa lapiņa. Krauklis raksturo Preiļu vēsturisko mantojumu, kurš kā gudrības, spēka un drosmes simbols ir bijis grāfu Borhu dzimtas ģerbonī un attēlots 1938. gadā apstiprinātajā Preiļu pilsētas ģerbonī. Klāt pievienotā āboliņa lapiņa raksturo visus četrus Preiļu novada pagastus. Ģerboņa skices pamatkrāsas ir atstātas iepriekšējās – zeltainā un zaļā, kuras tiek izmantotas gan Preiļu pilsētas ģerbonī, gan karogā. Izvērtējot konkursa darbus, tika ņemti vērā nolikumā paredzētie noteikumi, ka skicei jāatbilst ģerboņu izstrādāšanas pamatprincipiem, tai jābūt lakoniskai un viegli uztveramai, lai tā kalpotu kā Preiļu novada atpazīstamības zīme starp pārējām pašvaldībām.


Šobrīd Heraldikas komisijā ir apstiprināti 65 novadu ģerboņi, pieci ir iesniegti  izvērtēšanai, bet pārējām pašvaldībām ģerboņi jāapstiprina līdz šī gada beigām, jo ir iecere katra novada simboliku apkopot grāmatā, kurai būs vēsturiska vērtība.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.