Iedzīvotājiem būs plašākas iespējas sazināties ar valsts institūcijām

18.01.2012.

No šī gada 1. septembra iedzīvotāji sarakstei ar valsts un pašvaldību institūcijām varēs izmantot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv un līdz ar to efektīvāk līdzdarboties valsts pārvaldē, paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā otrajam lasījumam atbalstītais priekšlikums grozījumiem Iesniegumu likumā.


Tas dos iespēju iedzīvotājiem vērsties iestādē ar iesniegumu, to neparakstot ar elektronisko parakstu. Vienotajā portālā būs jāaizpilda īpaša tiešsaistes forma, kas ļaus attiecīgajai iestādei noskaidrot personas identitāti. Iestādei uz šādu iesniegumu būs jāatbild, savukārt personai, ja tā nebūs apmierināta ar saņemto atbildi, būs tiesības atbildi pārsūdzēt. Patlaban iestāde uz elektroniski sūtītu iesniegumu, kas nav elektroniski parakstīts, var neatbildēt un persona nevar prasīt sniegt atbildi tiesas ceļā.


Tāpat komisijā šodien atbalstīts priekšlikums, kas paredz iespēju ne tikai iestāžu mājaslapās, bet arī portālā www.latvija.lv publicēt iedzīvotāju iesniegumus par jautājumiem, kas izraisījuši pastiprinātu sabiedrības interesi. Portālā plānots publicēt arī iestāžu atbildes uz šādiem iesniegumiem, tostarp ar attiecīgo likumu normu skaidrojumiem.


Likumprojektā noteikts, ka vienoto pakalpojumu portālu savstarpējai sarakstei varēs izmantot arī valsts iestādes un institūcijas, tostarp, gatavojot kopīgas atbildes uz vienu vai vairākiem līdzīga satura iesniegumiem. Tādējādi pakāpeniski tiks ieviests vienas pieturas aģentūras princips, kas paredz ātrāku iesniegumu izskatīšanas kārtību.


Komisijā atbalstīts arī priekšlikums, kas paredz tiesības iestādei neatbildēt uz iesniegumu, ja tā saturs neprasa atbildi pēc būtības, kā arī neinformēt iesniedzēju par iesnieguma saņemšanu. Iestāde šādu iesniegumu pieņems zināšanai un izmantos darba vajadzībām.


Lai mazinātu tiesu noslodzi un novērstu situāciju, kad persona par saņemto atbildi tiesājas vairākkārt, likumprojekts paredz, ka lietas par administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību turpmāk izskatīs tikai vienā tiesu instancē – Administratīvajā rajona tiesā. Tāpat paredzēts, ka par laicīgi nesaņemtu atbildi persona varēs sūdzēties tikai tad, ja spēs pamatot, ka tai radīts būtisks tiesību vai interešu aizskārums.


Noteikts arī, ka iestādes nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu personas varēs prasīt tikai vienlaikus ar administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu.


Par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas virzītajiem grozījumiem Iesniegumu likumā otrajā un trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai. 


Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, mob.: 26136160
E-pasts:
prese@saeima.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.