Uzsākta projekta “EgoPrise” realizācija

17.01.2012.


2011. gada 7. decembrī starp Preiļu noada domi un Latvijas Pašvaldību savienību tika noslēgts līgums par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “EgoPrise” realizāciju. Projekta ietvaros ir paredzēts izpētī un sagatavot priekšlikumus trīs pašvaldības pakalpojumu (atļaujas publisko pasākumu organizēšanai; atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās; atļaujas tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās) optimizācijai, kas atvieglotu uzņēmējiem iespējas saņemt šos pakalpojumus ātrāk un vienkāršāk. Izstrādātie priekšlikumi atvieglos arī citu pašvaldības pakalpojumu optimizācijai. Decembra nogalē Preiļos notika projekta darba grupas sanāksme, kurā tika pārrunāta projekta realizācija un veicamajiem uzdevumiem.


Šobrīd notiek darbs pie esošās situācijas analīzes. Šis projekts tiek realizēts arī Ventspils pilsētas domē.


Galvenais projekta mērķis ir izvērtēt esošo situāciju, kā arī pieejamos pakalpojumus uzņēmējiem, lai mazinātu esošos administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai, attīstītu jaunus e-pakalpojumus, kas citu starpā atvieglotu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (īpaši lauku teritorijās) piekļuvi informācijai un kvalificētam darbaspēkam. Projekta realizācija ietver arī  izstādāt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas ļautu uzlabot pakalpojumus, atvieglot to sniegšanu un izmantošanu kā arī priekšlikumus izmaiņām pakalpojumu apraksta veidlapās portālos www.latvija.lv un www.preili.lv.  Projekts noslēgsies šī gada novembrī.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.