6. janvārī biedrības pulcējas uz pieredzes apmaiņas pasākumu Pelēčos

06.01.2012.

Sengrieķu zinātnieks un filozofs Aristotelis reiz ir teicis, ka „draudzība ir visnepieciešamākais dzīvē, jo neviens sev nenovēlēs dzīvi bez draugiem, ja pat viņam būtu visi citi labumi”.
Tieši tāpēc arī Jaunais – 2012. gads – Pelēču pagastā iesākās draudzības zīmē – ar sabiedrisko organizāciju pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākumu „Pār novadu novadiem”, kas norisinājās Pelēču Kultūras namā 6. janvārī.


Šāds pasākums Pelēčos šoreiz notika pirmo reizi un pavisam kopā pulcēja 9 aktīvākās Pelēču un tuvākās apkārtnes sabiedriskās organizācijas un to pārstāvjus – Atašienes lauku sieviešu klubu „Dore”, Varakļānu pagasta sieviešu klubu, Aizkalnes pagasta biedrību „Sabiedriskais centrs Aizkalne”, Saunas pagasta biedrību „Nianse” un Pelēču pagasta biedrības – „Veiksmes biķeris”, „Nīdermuižas draudze”, fondu „Gurnijaša”, Sarkanā Krusta Pelēču pagasta nodaļu un Preiļu novada Pensionāru biedrības Pelēču pagasta struktūrvienību.


Pasākuma laikā sabiedriskās organizācijas ne tikai dalījās pieredzē viena ar otru, bet arī pastāstīja vairāk par savām organizācijām un to realizētajiem projektiem citiem un, lai atmosfēru padarītu vēl neformālāku un jaukāku, priecēja viena otru arī ar dažādiem atraktīviem priekšnesumiem. Varakļānu pagasta sieviešu klubs priecēja klātesošos ar literāri muzikālu izrādi „Cerēt un mīlēt”, Aizkalnes pagasta biedrība „Sabiedriskais centrs Aizkalne” – ar humoristisku teatrālu uzvedumu, visas Pelēču pagasta biedrības – ar rūķu deju un dziesmu un Saunas pagasta biedrība „Nianse” – ar rotaļu – pasaku, kurā tika iesaistīti arī visi klātesošie.


Par savām pārstāvētajām organizācijām pastāstīja un uzrunas visiem klātesošajiem sabiedrisko organizāciju un biedrību aktīvistiem teica arī Valija Vaivode no biedrības „Preiļu rajona partnerība”.


Visu pasākuma laiku, kamēr norisinājās biedrību pieredzes apmaiņa un pasākuma viesi baudīja sabiedrisko organizāciju priekšnesumus, turpat – Pelēču Kultūras nama zālē tika izvietotas arī dažādas vietējo Pelēču pagasta rokdarbnieču pašu veidoto darbu izstādes, kuras bija iespēja aplūkot ikvienam interesentam. Izstādē šoreiz piedalījās Ilze Ziemele ar adītām zeķēm, Dace Utināne ar no lapām veidotām puķēm, Liene Gžibovska ar pašdarinātām rotām, Evita Kivriņa ar tapojumiem un Silvija Putāne ar kvīlinga tehnikā veidotām gleznām.


Lai organizāciju pārstāvjiem uzlabotu noskaņojumu vēl vairāk un liktu vēl kādu reizi patiesi pasmaidīt, pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākuma laikā visus viesus ar skanīgām dziesmām priecēja arī Pelēču pagasta jauniešu ansamblis Gunas Silenieces vadībā.
Pasākuma laikā uzrunu teica arī Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, kura pateicās visiem pasākuma atbalstītājiem – Vitālijam Livmanim, Oksanai Zarānei, Ilmāram Mainulim, Natālijai Mainulei, Martai Sparānei, Lidijai Bricei un Irēnai Koledai. Paldies tika teikts arī visām biedrībām, kuras darbojas pagastā. Šajā svētku reizē Irēna Koleda tika sveikta arī kā biedrības „Līdere” un Sandras Kalnietes rīkotā konkursa „Atdzimt no pelniem” laureāte.
Kad visi sagatavotie priekšnesumi bija izrādīti, oficiālās uzrunas un biedrību prezentācijas beigušās, biedrības sadraudzējušās un iepazinušās daudz vairāk viena ar otru, pasākums savu ritējumu turpināja jau daudz neformālākā gaisotnē, kurā sabiedrisko organizāciju aktīvisti turpināja dalīties pieredzē ar padarīto un kalt kopīgas ieceres nākotnei.


Lai arī šāda veida pasākums šī gada sākumā Pelēčos notika pirmo reizi, tomēr tā organizatori – Pelēču pagasta pārvalde un Natāliju Rubīne – cer, ka ne pēdējo, jo ir plānots šo pasākumu iedibināt kā jauku un vērtīgu tradīciju, pulcējot kopā vēl vairāk biedrību un sabiedrisko organizāciju un to pārstāvju, kā arī pašvaldības pārstāvjus gan no tuvākās apkārtnes, gan arī no tālākiem novadiem.

Edīte Šņepste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.