Aicinājums saņemt AS „Latvenergo” dāvanu kartes

16.01.2012.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Preiļu novada domi un Latvijas Pašvaldību savienību, Preiļu novada Sociālajā dienestā ir iespēja saņemt dāvanu karti, kuras vērtība ir Ls 53,70, sekojošām iedzīvotāju grupām:


– trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības (ja iepriekšējās kampaņas ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu karti);
– ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;
– mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērni;
– ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;
– daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, kuram varēja pieteikties 2011. gada pavasara – vasaras mēnešos).


Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, jādodas uz Preiļu novada Sociālo dienestu, Aglonas ielā 1a, 1.stāvu, 2.kabinetu, pie klientu apkalpošanas operatora Marikas Teilānes, otrdienās un ceturtdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un AS „Latvenergo” līgumu. AS „Latvenergo” ir paredzējis, ka Elektrības norēķinu kartes varēs saņemt arī tie iedzīvotāji, kuriem pašiem nav noslēgts Elektroenerģijas piegādes līgums ar AS „Latvenergo”, bet kuri par patērēto elektroenerģiju norēķinās caur namu apsaimniekotāju. Šādos gadījumos, Elektrības norēķinu kartes saņemšanas brīdī, iedzīvotājam jāzina namu apsaimniekotāja Elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru attiecināt saņemto atbalstu.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2012.