Veselības inspekcija sniedz teorētisko novērtējumu tehniskā šķīdinātāja R1 ietekmei uz veselību

16.01.2012.

Veselības inspekcija ir izvērtējusi Valsts Vides dienesta iesniegto tehniskā šķīdinātāja R1 (turpmāk – R1) drošības datu lapu un secina, ka Daugavpils novada Naujenes pagastā vilciena avārijas rezultātā vidē noplūdušo tehnisko šķīdinātāju R1 kopumā raksturo neliela bīstamība.


R1 sastāv no ne mazāk kā 95% naftas pārstrādes procesā iegūtiem ogļūdeņražiem un līdz 5% izobutilspirta. Kaitīgākā R1 sastāvā uzrādītā viela ir izobutilspirts, bet tā saturs maisījumā ir neliels.


Vides avārijas gadījumā lielā koncentrācijā ķīmiskajam maisījumam var būt akūta toksiska iedarbība, kas izpaužas kā reibonis, slikta dūša, elpceļu un gļotādu kairinājums un vistiešāk skar personas, kas uzturējušās notikuma vietā. Līdzīgi kairinājuma simptomi var attīstīties šīs vielas ilgstoši ieelpojot paaugstinātās koncentrācijās, tāpat R1 ilgstošā saskarē ar ādu var radīt ādas bojājumus – dermatītu un ekzēmu.


Lai gan atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajai bīstamības klasifikācijai ķīmiskā maisījuma sastāvā potenciāli ietilpstošie aromātiskie ogļūdeņraži var izraisīt vēzi, tomēr R1 kaitīgie aromātiskie ogļūdeņraži ir nelielā piemaisījumu veidā. Jāatzīmē, ka veselībai kaitīga iedarbība parasti rodas tikai ilgstošā saskarē ar vielu ilgākā laika posmā.


Lai novērtētu reālo, pēc avārijas radušos ietekmi uz cilvēku veselību, nepieciešami ķīmiskā maisījuma kopumā un to galveno kaitīgo komponentu (izobutilspirta un aromātisko ogļūdeņražu) koncentrācijas mērījumi vidē, kuru rezultāti iespējami ātrākā laikā tiks izvērtēti pēc datu saņemšanas no Valsts vides dienesta. Pēc rezultātu izvērtēšanas tiks informēta sabiedrība.


Informāciju sagatavoja:


Veselības inspekcijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Būmane
E-pasts:
dagnija.bumane@vi.gov.lv
Tālrunis: 67819677, 28342858


 

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2012.