23. un 24. janvārī Preiļu novada dome organizē novada iedzīvotāju tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem

23.01.2012.

Preiļu novada dome kārtējo gadu aicina novada pagastu un pilsētas iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.


23. janvārī aicinām uz tikšanos Saunas un Preiļu pagastu iedzīvotājus:
 plkst. 14.00 – Salas pamatskolas zālē,
 plkst. 16.00 – Saunas tautas nama zālē,
 plkst. 18.00 – Līču kultūras namā.


24. janvārī aicinām uz sarunu Aizkalnes, Pelēču pagastu un Preiļu pilsētas iedzīvotājus:
 plkst. 14.00 – Pelēču pagasta kultūras nama zālē,
 plkst. 16.00 – Aizkalnes pagasta tautas nama zālē,
 plkst. 18.00 – Preiļu Kultūras nama zālē.


Gaidīsim ikvienu interesentu ar ierosinājumiem domes un domes iestāžu darba pilnveidošanai!


 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2012.