Dzimtsarakstu nodaļas 2011. gada darba apkopojums

12.01.2012.

2011. gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 96 jaundzimušie (2010.g.-98), 54 zēni un 42 meitenes. Maģiskajā datumā (11.11.11.) piedzimuši divi mazuļi. Divi bērniņi dzimuši nedzīvi. 45 mazuļi saviem vecākiem ir  pirmdzimtie,  kā otrais bērns piedzimuši 30, kā trešais – 15, kā ceturtais – 4  un  kā piektais -2. Aizvadītajā gadā vecākus iepriecinājuši dvīņi – zēns un meitene. 41 bērnam atzīta paternitāte, t.i. kad bērna vecāki nesastāv savstarpējā laulībā. Dokumentus bez ziņām par tēvu saņēmuši 8 mazuļi. Trim zēniem un trim meitenēm doti divi vārdi, pa trim reizēm vecāki izvēlējušies vārdus Alekss, Gustavs,  Markuss, Viktorija.  Piekrišana bijusi vārdiem Artjoms, Nauris, Alise, Agate, Elizabete, Gabriela, Patrīcija, Ramona.


Reģistrētas 44 laulības (2010..g.- 42), divas no tām noslēgtas Preiļu R-katoļu baznīcā. Maģiskajā datumā (11.11.11.) sareģistrēti divi pāri. Viena persona apprecējusies ar ārzemnieku. Divām līgavām laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Izsludināšanas laiks saīsināts 3 gadījumos. Vasaras mēnešos precēties gribētāju ir vairāk. 24 pāri laulībā devušies pirmo reizi, pērējos gadījumos viens vai abi stājušies atkārtotā laulībā. Pirmajā laulībā stājušies 30 vīrieši un 28 sievietes, otrajā  – 10 vīrieši un 13 sievietes, laimi trešo reizi mēģinājušas atrast 3 vīrieši un 3 sievietes, kāds kungs „sievu apņēmis” ceturto reizi. Jaunākajam līgavainim bija 19 gadi, vecākajiem – 86 un 75 gadi. Jaunākajai  līgavai bija 19 gadi, vecākajām – 72, 65, un 59 gadi. Vīrieši stājušies laulībā 25-30 gadu vecumā, līdz 40 gadu vecumam apprecējušies 30 līgavaiņi, pēc 40 gadiem – 11. Sievietes 21-30 gadu vecumā, līdz 40 gadu vecumam apprecējušas 32 sievietes., pēc 40 gadiem – 6.  Pārsvarā līgavaiņi ir vecāki par līgavām, gadu starpība svārstās līdz 7 gadu robežai. Ir bijuši gadījumi, kad vīrs vecāks par sievu par 14, 16, 20, un pat 38 gadiem. Ir bijis arī tā, ka sievas vecākas par vīriem, šajos gadījumos gadu  starpība svārstās līdz 4 gadu robežai.. Taču drosmīgās izgājušas pie 6 un 10 gadus jaunākiem vīriem.  Dažādu iemeslu dēļ laulības atcēluši četri pāri.


Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 66 (2010.g. – 64) laulību reģistros.
Reģistrēti 174 (2010.g.-150) miršanas gadījumi . 91 mirušajam pēdējā dzīves vieta bija Preiļu pilsēta, 11 – Aizkalnes pagasts, 19 – Preiļu pagasts, 16 – Pelēču pagasts, 20 – Saunas pagasts , 19 mirušie dzīvojuši citos novados. Mūžībā aizgājuši 92 vīrieši un 82 sievietes. No dzīves šķīrušies 4 vīrieši līdz 40 gadu vecumam. Pēc 40 gadu vecuma miruši 18 vīrieši un 8 sievietes, pēc 60 gadu vecuma miruši 24 vīrieši un 8 sievietes., pēc 70 gadu vecuma miruši 28 vīrieši un 20 sievietes, pēc 80 gadu vecuma miruši 16 vīrieši un 32 sievietes, pēc 90 gadu vecuma miruši 2 vīrieši un 14 sievietes ( ilgākais mūža garums 97 gadi).


Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 148 gadījumos, izziņas – 287 gadījumos.
28 reģistru ierakstos veikti papildinājumi un labojumi.


No Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta saņemta viena uzvārda maiņas atļauja.


Ināra Casno,
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas inspektore


 

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2012.