Preiļu novada dome paziņo par iepirkuma – Tehniskā projekta izstrāde `Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija`, Instrukcijas pretendentiem 3.pielikuma – Finanšu piedāvājums precizējumu

11.01.2012.

Preiļu novada dome paziņo par iepirkuma – Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, Instrukcijas pretendentiem  3.pielikuma – Finanšu piedāvājums precizējumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, identifikācijas nr. PND 2012/1M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Projektēšanas uzdevumu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts kārtās (instrukcijas 1.3.1.p.)


3. Iepirkumu komisija paziņo; Preiļu novada domes mājas lapā elektroniski pieejamā iepirkuma Instrukcijas pretendentiem 3.pielikuma  – Finanšu piedāvājums veidnē tiek precizēti  3.2. – 3.4.punkti (tehnisku iemeslu dēļ internetā bija ievietota nepareiza versija).


3. pielikums – finanšu piedāvājums (DOC)


4. Informāciju par iepirkuma, id nr. PND 2012/1M ERAF Instrukcijas 3.pielikuma – Finanšu piedāvājums precizējumiem komisija nosūta piegādātājam un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


5. Papildus Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas pretendentiem 1.4.4.1.a/p.).


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.