Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs (Latgales RSIC) izsūta LIAA janvāra aktualizēto informāciju uzņēmējiem!

06.01.2012.

LIAA janvāra aktualizētā informācija uzņēmējiem (PDF) 


Atgādinām, ka Latgales RSIC sadarbībā ar pašvaldībām uzņēmējiem arī 2012.gadā piedāvā INFODIENAS (ieskaitot individuālas konsultācijas) uz kurām, pēc nepieciešamības un ieinteresētības, var tikt pieaicināti VID, darba inspekcijas u.c. speciālisti.


Lūdzam pašvaldības izvērtēt jūsu teritorijās esošo uzņēmēju interesējošos jautājumus un pieteikties Latgales RSIC uz izbraukuma infodienām pa tālruni: 65423801 vai
e-pastu: oskars.zugickis@latgale.lv.
Latgales RSIC kā izbraukuma dienas janvārī piedāvā 17., 24. un 31.datumus. 


Ar cieņu, 
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.