Preiļu novada dome veic iepirkumu – Tehniskā projekta izstrāde `Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija`

05.01.2012.

Preiļu novada dome veic iepirkumu – Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Projektēšanas uzdevumu.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, identifikācijas nr. PND 2012/1M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Projektēšanas uzdevumu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts kārtās (instrukcijas 1.3.1.p.)
    Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
    Iepirkuma priekšmeta darbu veikšanas izmaksas daļēji tiek segtas no ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
1. pielikums – projektēšanas uzdevums (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 16.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.