Biedrība `Preiļu NVO centrs` turpina dalībnieku uzņemšanu sekojošos maksas kursos …

05.01.2012.

Biedrība „Preiļu NVO centrs”
LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde
Reģistrācijas apliecības numurs 1860800593


turpina dalībnieku uzņemšanu sekojošos maksas kursos


Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Zalktis” (12 h)
Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” (8 h)
Elektroniskā deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošana (6 h)
Datorkursi (8 moduļi pa 12 h)
Projektu izstrāde un vadība (36 h)
Angļu valoda (1. līmenis – 56 h)
Angļu valoda (2. – 3. līmenis – 72 h)
Angļu valoda 9. un 12. klašu audzēkņiem (24 h)
Stila ābece (24 h)
Šūšanas pamati (24 h)


Kursu beidzējiem tiek izsniegta apliecība.


Kursi notiks Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).


Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 1. februārim personīgi vai pa tālruņiem 65321603 vai 28340855


 

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2012.