eLPA projekta 1.5.2.2.2. ietvaros ir izveidojusi 3 infografikas par NVO būtiskām tēmām

05.01.2012.


· NVO līdzdalība Eiropas Savienībā;


· Finansējums NVO sektorā;


· NVO iesaiste Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanā laikā no 2014. – 2020.gadam.

 
Laura Platace
Informacijas koordinatore
Biedriba ‘Latvijas Pilsoniska alianse’
alianse@nvo.lv
Tel. +371 67 84 64 64
Fax. +371 67 84 64 66
www.nvo.lv


eLPA mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Ja atbalsti šo mērķi, piebiedrojies mums!


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.