Sāksies Latgales atklātais čempionāts galda tenisā

08.01.2012.

Šī gada 8.janvārī sākas Latgales atklātais čempionāts galda tenisā. Spēles notiks Preiļu novada BJSS sporta zālē. Čempionāta reglaments paredz trīs kārtas – vēl 24.martā un 21.aprīlī. Spēļu sākums plkst. 10.00.


NOLIKUMS


Latgales atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā.


1. Mērķis un uzdevumi.


Popularizēt galda tenisa spēli.
Veicināt sadarbību ar Latgales un pārējo novadu sportistiem.


2. Vieta un laiks


Sacensības notiks 3.kārtās: 2012.gada 8.janvārī; 24.martā; 21.aprīlī Preiļu novada BJSS zālē. Sacensību sākums plkst. 10.00.


3. Sacensību vadība.


Sacensības organizē un vada Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis – Voldemārs Limans.


4. Dalībnieki.


Sacensībās piedalās Latgales novada, kā arī uzaicinātie citu novadu sportisti.


5. Sacensību izcīņas kārtība.


Visi dalībnieki, saskaņā ar reitinga tabulu pēc stāvokļa uz 2012. gada 1.janvāri tiks sadalīti četrās, sešās vai astoņās apakšgrupās, atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Tālāko sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis. Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai.
Galīgo vietu sadalījumu čempionātā noteiks pēc mazākās vietu summas divās kārtās (ja tā būs vienāda, tad augstāku vietu iegūs tas sportists, kuram būs labāks rezultāts pēdējā kārtā – 21.aprīlī).
Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitinga sarakstā.


6. Apbalvošana.


Kopvērtējumā pirmo triju vietu ieguvēji, kā arī trīs labākie veterāni pa vecuma grupām 40 gadi +; 50 gadi +; 60 gadi + tiks apbalvoti ar kausiem. Pirmo triju vietu ieguvēji kopējā ieskaitē, kā arī labākais veterāns pa grupām 40 g. +; 50 g. +; 60 g. +, katrā kārtā tiks apbalvoti ar naudas prēmijām. Katrā sacensību kārtā apbalvos arī 4.; 9.; 17.vietas ieguvējus.


7. Pieteikumi.


Obligāta pieteikšanās pirms sacensībām.
Mob.tālr. – 29473481 – V.Limans.

Pēdējās izmaiņas: 08.01.2012.