Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1026 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā”

05.01.2012.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2011.gada 27.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1026 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā”, kas publicēti 2011.gada 30.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.205 (4603) un stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.


Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 2012.gadāSociāli apdrošināmās personas


Darba ņēmēja likmes daļa (%)


Darba devēja likmes daļa (%)


Kopējā


likme (%)


Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)


11,00


24,09


35,09**


Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)


 


9,50


 


20,80


 


30,30


Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*, kurš ir:


izdienas pensijas saņēmējs;


invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs.


 


10,29


 


22,53


 


32,82


Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (arī I, II vai III grupas invalīds)


9,84


21,56


31,40


Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)


 


8,36


 


18,36


 


26,74


Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)


32.46


Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)


29,89


Pašnodarbinātais – sava nekustamā īpašuma apsaimniekotājs
29.26


Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka
33,18
* iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās)


** valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir noteikta likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.panta pirmajā daļā

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2012.