Izstāde veltīta valstsvīram un pašvaldību darbiniekam Jānim Volontam un lauksaimniekam Justinam Volontam

04.01.2012.

Jānis un Justins Volonti dzimuši Vitebskas apgabala Daugavpils apriņķa Preiļu pagastā Cišu sādžā nabadzīgu zemnieku Antona un Teklas Volontes (Vaivodes) 5 bērnu ģimenē. 1941. gadā deportēti uz nāves nometni Vjatlagā, kur arī miruši. Dzīves laikā Jānis un Justins Volonti visaugstāk vērtēja apzinīgu darbu Latvijas Valsts izaugsmes labā.


Izstādē izmantoti trauki no Jāņa Volonta mazmazdēla Imanta Roķa personīgās kolekcijas un fotogrāfijas no Jāņa Volonta mazmeitas Elizabetes Roķes personīgā arhīva, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma. 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.