Muzejā aplūkojama ekspozīcija, kurā aptverta Preiļu novada vēsture

04.01.2012.

Moto:
Vēsture – laiku lieciniece, patiesības gaisma, atmiņas dzīve, dzīves skolotāja, senatnes paudēja.
                                                                                                         Cicerons


Ekspozīcijā aptverto Preiļu novada vēstures periodu no 1.g.t.pr.Kr. līdz mūsdienām izsekot var tikai nosacīti, jo mākslinieciskās koncepcijas pamatā ir krusta kā Latgales simbola ideja.
Tā tiek realizēta šķeļot hronoloģisko vēstures gaitu ar kādas spilgtas novada personības lomas izcelšanu.


Ekspozīcija nepretendē uz akadēmisku vēstures izklāstu. Radoši izmantojot muzejā uzkrāto materiālu, tās autori piedāvā savu skatījumu par novada senvēsturi, izglītības pirmsākumiem, kultūras reliģisko un saimniecisko dzīvi, cilvēku likteņiem.


Par senāko novada vēsturi stāsta ne vien arheoloģiskās liecības, bet arī mākslinieks Jānis Plivda, arheologi Antonija Vilcāne un Francis Zagorskis.


Preiļu pilsētas vēstures izklāstu papildina materiāli par muižniekiem Borhiem, kuru dzimtas nopelns ir Preiļu muižas apbūves kompleksa izveidošana un romantiskā parka iekopšana.
Stāstā par Preiļu novada baznīcām un garīdzniecību, uzsvērts to ieguldījums ne tikai ticības un kristīgo vērtību saglabāšanā, bet arī novada iedzīvotāju nacionālās pašapziņas celšanā 20.gs. sākumā un pirmo kultūras biedrību organizēšanā.


Katra novada vēsturiskās attīstības pamatakmens ir izglītība. Ekspozīcija sniedz ieskatu Preiļu skolu sākotnē, uzplaukumā Latvijas valsts 20.-30.gados. Krusta šķēlumu veido Preiļu tautskolas pirmā absolventa, Latvijas aviācijas pamatlicēja Jāzepa Baško un Latgales studentu tēva Broņislava Spūļa darbības novērtējums.


Lai radītu noturīgāku interesi par novada vēsturi, ekspozīcijas daļa par mūsdienu skolu vēsturi veidota sadarbībā ar izglītības iestādēm.


Rūpnieciskos Preiļus pārstāv a/s “Preiļu siers “ vēsture no Valsts sviesta rūpnīcas līdz modernam Eiropas līmeņa uzņēmumam. Interesantāku to padara 19.gs. piena, siera un sviesta trauki no etnogrāfijas priekšmetu kolekcijas.


Par padomju un vācu okupāciju nodarīto postu Preiļu novadam stāsta represēto Vanagu un Mūrnieku ģimeņu un nošautās ebreju meitenes Šeinas Gram liecības, kuras papildina apbalvojums ebreju glābējam.


Ekspozīcija atvērta 
Preiļos, Raiņa bulvārī 28
Katru dienu  11.00 -18.00
Sestdienās  10.00 – 16.00
Brīvdiena  svētdiena, pirmdiena


Ieejas maksa
Skolēniem Ls 0.20
Pieaugušajiem Ls 0.50Telefons uzziņām
+371 653 22731
e – pasts:  muzejs@preili.lv
www.preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.