Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu `Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9` ar identifikācijas Nr. BR-2012-9/1 ERAF. LIAA identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/236

03.01.2012.

1. Finansējuma saņēmējs: Biedrība “Liepu iela 9”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: . 40008168977
Adrese: Liepu iela 9, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Tālruņi: +371-65322585, 26674740
Kontaktpersona: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece, 26674740, 65322585, e-pasts: l55197@inbox.lv


2. Iepirkuma priekšmeta apraksts „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas Nr. BR-2012-9/1 ERAF. LIAA identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/236
 
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepu iela 9, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 25/09/2012


4. Cenas veidošanās rādītāji: Viszemākā cena.


5. Prasības piedāvājuma noformējumam: atbilstoši Nolikumam


6. Piedāvājumi jāiesniedz: Liepu ielā 9-36, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301 līdz 10/01/2012 plkst. 16:00
Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 09/03/2012


7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties
Liepu ielā 9-36, Preiļi, Preiļu novads, vai elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā- NVO  no 04/01/2012 līdz 10/01/2012 no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 vai valsts aģentūrā “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.


Nolikums ar pielikumiem (DOC)
1. pielikums (XLS)


8. Citas ziņas:
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02/01/2012
Publicēšanas datums: 03/01/2012
Ziņas sagatavoja: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.