Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Krīzes centrā piešķirti jau desmit personām

29.12.2011.


Pēc ilgāka nekā sākotnēji bija plānots sagatavošanās posma, novembra beigās Krīzes centra mājīgajā vidē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsāka saņemt pirmie trīs bērni Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros. Decembrī klientu pulkam pievienojās vēl 3 bērni un 4 personas darbspējīgā vecumā.


Lai arī katram ir savs stāsts par nokļūšanu Krīzes centrā, tiem visiem pamatā ir sarežģīti emocionāli pārdzīvojumi, arī fiziska vardarbība, vecāku nolaidība, alkoholisms un zemas pamatprasmes, kas liedz iespēju būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Spraiga un emocijām bagāta izvērtās arī Krīzes centra darbinieku pirmā nedēļa ar klientiem, jo cik dažādas ir klientu īpašības, tik dažādas ir arī viņu vajadzības.


Nenoliedzami – pamats sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai ir prasmīgi darbinieki, bet ne mazāk svarīga ir arī vide, ko atzinuši paši klienti. Par projekta līdzekļiem septembra oktobra mēnešos tika labiekārtotas klientu izmitināšanas istabiņas, iegādāts inventārs apģērba mazgāšanai, žāvēšanai, gludināšanai. Bērniem Krīzes centrā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, pieaugušajiem iespēja gatavot pašiem, jo istabiņās speciāli ierīkotā virtuves nišā uzstādītas elektriskās plītis ar diviem sildriņķiem un cepeškrāsni, pieejams arī ledusskapis. Katrai istabiņai ir savs sanitārais mezgls un duša. Atpūtas stūrītī izvietots televizors.


Paralēli sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai notika darbs pie motivācijas un dzīves prasmju apguves un pilnveides programmas izstrādes. Vairākās ekspertu tikšanās reizēs pamazām tika panākts kopējs skatījums tam, kādam šīs programmas saturam vajadzētu būt, lai to varētu izmantot darbā ar Krīzes centra klientiem.


Kā atzina viena no klientēm, viņa ir pateicīga par iespēju te atrasties, jo tikai dramatiskā situācija, kuras rezultātā viņai varēja tikt atņemtas aprūpes tiesības uz mazuli, un krasā vides maiņa lika viņai sasparoties un ar citu apņemšanos soli pa solim doties pozitīvu pārmaiņu ikdienas dzīvē virzienā. Ja arī Tev vajag palīdzību, kādu, kas ne tikai dzird, bet arī saprot, nāc – Krīzes centrs ir pieejams visu diennakti! Sīkāka informācija Preiļu novada Sociālajā dienestā.


Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.