Par atļaujām iegādāties veterinārās zāles no lieltirgotavām 2012. gadā

02.01.2012.

Zemkopības ministrija informē, ka personas, kuras līdz 2011. gada 1. janvārim saņēmušas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atļauju iegādāties veterinārās zāles no lieltirgotavas savas darbības nodrošināšanai (turpmāk – atļaujas saņēmēji), veterinārās zāles no lieltirgotavas var iegādāties tikai līdz 2011. gada 31. decembrim. To nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.407 „Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi”.


Atļaujas saņēmējiem, kuri arī pēc 2012. gada 1. janvāra vēlas iegādāties veterinārās zāles no lieltirgotavas, ir jāvēršas PVD, lai saņemtu jaunu atļauju (vairāk informācijas PVD mājas lapā internetā: www.pvd.gov.lv). Prasības atļaujas saņēmējiem ir noteiktas MK noteikumos Nr.407 „Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi”.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070,mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 02.01.2012.