Ziemassvētku labie darbi Pelēču pagastā

02.01.2012.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd. Tas paliek.
/I. Egle/


Paveroties apkārt un padomājot par cilvēkiem, kas ir bijuši mūsu dzīvēs, domāju, ka mēs katrs noteikti atcerētos kādu, kurš kādreiz ir bijis ļoti nozīmīgs un daudz mums ir devis, palīdzējis un atbalstījis mūs, bet šobrīd ir sasniedzis sava mūža nogali. Diemžēl daudzi no cilvēkiem, kuri kādreiz nesavtīgi ir darījuši labu un palīdzējuši citiem, mūža nogalē tiek nepelnīti aizmirsti un paliek vieni.


Tieši tāpēc šogad, skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, pagasta sociālā darbiniece Silvija Šņepste un Pelēču pagasta pensionāru biedrības vadītāja Anna Rubine ar pagasta iedzīvotāju sarūpētajām svētku dāvaniņām devās apciemot pagasta vientuļos pensionārus, lai arī viņiem kaut nedaudz dāvātu svētku sajūtu un atgādinātu, ka arī par viņiem kāds domā, atceras un rūpējas.


Pavisam Pelēču pagastā ir 13 šādi cilvēki, kuri šajā pirmssvētku laikā tika apciemoti, viens no tiem – Jevlampijs Stepanovs šobrīd dzīvo un tika apciemots Preiļu pansionātā.


Vientuļie pensionāri ciemiņus sagaidīja ar smaidu un neviltotu prieku, ko radīja ne tikai sarūpētās svētku dāvaniņas, bet arī sajūta, ka ir kāds, kas viņus atceras.


Dāvanas pagasta vientuļajiem pensionāriem šoreiz palīdzēja sarūpēt Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, pagasta saimniecības daļas vadītājs Bonifācijs Kļavinskis un Pelēču pagasta Sarkanā Krusta biedrības čaklās meitenes. Īpašs paldies Ilzei Ziemelei par sarūpētajām siltajām zeķītēm, kā arī Silvijai Šņepstei un Marijai Valainei par sagādātajiem saldumiem un Ivetai Reliņai par sarūpēto mājas sieru.


Lai arī šoreiz šiem cilvēkiem bija kāds, kurš par viņiem atcerējās un viņus apciemoja šajā baltajā un skaistajā svētku laikā, tomēr mums apkārt vēl ir daudz vientuļu vecu cilvēku, kuriem mūsu rūpes un atbalsts ir nepieciešams, tāpēc neiesim vienaldzīgi viens otram garām un atcerēsimies par vientuļajiem pensionāriem ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā.


Tāpat arī nu jau kā tradīcija Pelēču pagastā ir izveidojusies siltu zeķīšu dāvināšana pašiem mazākajiem, šajā gadā dzimušajiem pagasta iedzīvotājiem Ziemassvētku eglītē.


Šogad Pelēču pagasta iedzīvotāju pulku kuplinājuši 4 bērniņi – Karīna, Vita, Nauris un Aleksejs. Šoreiz siltās zeķītes mazajiem sarūpēja Ilze Ziemele. Liels paldies viņai!


Ziemassvētku eglītes laikā bērni ne tikai saņēma siltās zeķītes un citas dāvanas, bet arī jautri pavadīja laiku dažādās spēlēs un rotaļās.


Lai arī reizi gadā šajā svētku pasākumā bērniem ir iespēja gan saņemt dāvaniņas, gan parotaļāties, tomēr atcerēsimies, ka bērni ir mūsu nākotne un mīlēsim un rūpēsimies par viņiem arī ikdienā!

Edīte Šņepste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.