No 2012. gada 1. janvāra atvieglojumi veselības aprūpes pakalpojumos būs pieejami vienīgi trūcīgajām personām

29.12.2011.

Kā savā informatīvajā vēstulē pašvaldībām darījis zināmu Nacionālais veselības dienests, šī gada 4. novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītajos priekšlikumos par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanu nākošajā gadā nolemts, ka atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācijā, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, no 2012. gada 1. janvāra attieksies tikai uz trūcīgajām personām, kuras par tādām atzītas 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajā kārtībā, bet vairs neattieksies uz personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedza 120 Ls mēnesī vai sastādīja 120-150 Ls mēnesī. Tomēr, ja pacients būs stacionēts 2011. gadā un uz stacionēšanas brīdi viņam būs izsniegta izziņa par piederību augstāk minētajām grupām, bet pacientu izrakstīs tikai 2012. gadā, tad norēķinus par pacienta iemaksas kompensāciju veiks atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kāda tā bija stacionēšanas brīdī, t.i., tiks ņemta vērā uzrādītā izziņa par piederību noteiktajai iedzīvotāju grupai.


Preiļu novada Sociālajā dienestā šī gada 11 mēnešos par atbilstību ienākumu līmenim līdz Ls 120 izsniegtas 130 izziņas un līdz Ls 150 izsniegtas 77 izziņas (2010. gada laikā par atvieglojumiem veselības aprūpes jomā kopumā izsniegtas 116 izziņas).Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2011.