Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, Tehniskās specifikācijas un citas dokumentācijas precizējumiem

28.12.2011.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, identifikācijas nr. PND 2011/19M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Saskaņā ar piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 27.12.2011. lēmumu (protokols nr.1) par iepirkuma, id.nr. PND 2011/19M, Tehniskās specifikācijas 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 39, 41, 48, 57, 62, 65, 66, 68, 71 apakšpunktu precizējumu, tai skaitā Finanšu-Tehniskā piedāvājuma veidnē.
  komisija paziņo par iepriekšminētajiem precizējumiem:


Iepirkuma TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA (piezīme: precizētie apakšpunkti iekrāsoti) (PDF)
Finanšu piedāvājums (DOC)


4. Informāciju par iepirkuma, id nr.PND 2011/19M Tehniskās specifikācijas precizējumiem komisija nosūta piegādātājam un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā:  www.preili.lv _Iepirkumi.


5. Papildus Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas pretendentiem 1.4.5.1.a/p.).


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes grāmatvede; Marija Pīzele, tel.65322766, e-pasts:
marija.pizele@preili.lv.
– par iepirkuma dokumentāciju – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, fakss 65307323, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2011.