Konference „Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos”

15.12.2011.

Lai atskatītos uz Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos, Rīgā, 15. decembrī tika organizēta konference. Tās moto atspoguļots Raiņa vārdiem: „… un labie darbi atmaksājas visi…”, par ko varēja pārliecināties ikviens saturiski bagātajās prezentācijās par daudzveidīgajiem sociālajiem pakalpojumiem dažādos Latvijas reģionos. Preiļu novada Sociālo dienestu konferencē pārstāvēja vadītāja Diāna Vucāne un vadītājas vietniece Anita Gāga.


Konferences prezentācija (PPS)


Konferences pirmajā daļā uzmanība tika veltīta gan aktualitātēm un plāniem sociālo pakalpojumu jomā valstī kopumā, gan sniegts ieskats par uzsākto projektu ieviešanas gaitu, gan analizēti projektu iesniegumu rezultāti pirmajā un otrajā uzsaukumā. Katram savs reģions tuvāks – tāpēc bija patīkami dzirdēt, ka otrajā uzsaukumā Latgales reģions piešķirto kvotu 1,38 miljonu latu apmērā ir gandrīz pilnībā spējis apgūt, kas nebija paveikts pirmā uzsaukuma laikā, jo apstiprināto projektu kopsumma sastādīja vien 0,5 miljonus latu. Pēc otrā uzsaukuma rezultātiem Latgales reģionā klāt nākušas 6 īstenošanas vietas (skat. pievienoto attēlu, kas ir iekļauts Nodarbinātības valsts aģentūras, sadarbības iestādes izveidotajā bukletā „Sociālo pakalpojumu attīstība reģionos”), kas nebija pēc pirmā uzsaukuma, līdz ar to arī Latgales reģionā sociālo pakalpojumu piedāvājums, plānojams, kļūs daudzveidīgāks.


Pēc oficiālajām Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu pārstāvju uzrunām, ieskatu sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos sniedza gan plānošanas reģionu, gan atsevišķu pašvaldību sociālo dienestu (Kuldīgas, Jūrmalas, Cēsu, Siguldas) pārstāvji. Daudzkārt izskanēja nevalstiskā sektora būtiskā nozīme sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos, jo daudzi projekti tiek īstenoti sadarbībā ar dažādām biedrībām un nodibinājumiem. To parādīja arī analīze par atbalstīto projektu iesniegumu iesniedzējiem abās atlasēs – otrajā vietā aiz pašvaldībām, kuras kā projektu iesniedzēji sastāda 50 %, tiek minētas biedrības un nodibinājumi – 33 %, pārējie ir SIA, valsts iestādes un reliģiskas organizācijas.


Tāpat konferences dalībnieki varēja iepazīties ar labās prakses piemēriem no pirmā uzsaukuma projektiem – ar Preiļu novada Sociālā dienesta īstenotā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” prezentāciju varat iepazīties šeit, un gūt priekšstatu par labo ideju piemēriem no otrā uzsaukuma, kurus plānots realizēt sākot no nākošā gada.


Lai arī prezentētie projekti ne vienu vien ierosināja aktīvāk līdzdarboties sociālo pakalpojumu ieviešanā, tie deva arī priekšstatu par to, cik apjomīgs darbs ir jāiegulda, lai projekta īstenošana noritētu atbilstoši plānotajam. Tāpēc vietā bija kādas pašvaldības pārstāves vēlējums ikvienam nākamajā gadā – „Lai Dievs, dodot uzdevumu, iedod arī palīgus un rāda ceļu!”.Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.