Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu `Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām`

21.12.2011.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”.


3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ” Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/20AK


5. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes 51.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Juri Kovaļevski, tālr. 65307320, 26410521 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Nolikums (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 23.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


7. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā) tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


8. Piedāvājumu atvēršana : 2011.gada 23.janvārī plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā).


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv;
9.2. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tālr. 65307320,  26410521, e-pasts: juris.kovalevskis@preili.lv;
9.3. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.