Preiļu novada dome veic iepirkumu – `Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

19.12.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, identifikācijas nr. PND 2011/19M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendntiem (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 04.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes grāmatvede; Marija Pīzele, tel.65322766, e-pasts: marija.pizele@preili.lv.
– par iepirkuma dokumentāciju – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, fakss 65307323, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.