Tiek radīta vide radošo industriju attīstībai Latgalē

16.12.2011.

Jau vairākus mēnešus Latgales Plānošanas reģions (LPR) sekmīgi realizē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam atbalstīto projektu „Radošu industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries ieviešanas Nr.: LLIII-194), informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.


Projekta galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai Latgales reģionā, kas veicinātu uzņēmējdarbību, balstītu uz jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu, radošu ideju novešanu līdz ražošanai. Projekta mērķauditorija ir profesionālās mākslas un mūzikas izglītības iestādes, to darbinieki un pedagogi, skolēni un studenti, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī citi interesenti.


Lai izprastu radošo industriju (RI) būtību un lomu ekonomikas attīstībā, radošuma un inovācijas jēdzienus un to lomu indivīda izaugsmē, iepazītu savus iekšējos radošos resursus un iemācītos tos pielietot profesionālai izaugsmei, izprastu un pielietotu RI u.c. ar RI un to komercializāciju saistītas būtiskas lietas, tika organizētas trīs bezmaksas apmācības Daugavpilī un Rēzeknē: mākslas un mūzikas skolu skolotājiem un lektoriem no Latgales un Visaginas (Lietuva) oktobrī Daugavpilī, profesionālo skolu audzēkņiem, studentiem, kā arī jebkuram indivīdam, kas interesējas ar radošo industriju nozarēm novembrī Rēzeknē un Daugavpilī. Kopumā apliecinājumus par iegūtajām zināšanām saņēma 60 mākslas un mūzikas skolu skolotāji un lektori un 40 topošie speciālisti un interesenti. Nodarbības vadīja RI jomā pieredzējuši eksperti no biedrības „Zināšanu un inovāciju sabiedrība” (ZINIS).


Projekta ietvaros ir atklāta arī mākslas/dizaina izstāde „Mēs dzīvojam vienotā telpā”. Tās mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu un veicināt mākslas un dizaina nozaru attīstību, kā arī profesionālismu un dizaina produktu komercializāciju. Izstādē, kura līdz 23. decembrim apskatāma Daugavpils Olimpiskajā centrā (Stadiona ielā 1), ir eksponēti 80 radošie mākslas un dizaina darbi. Tos veidojuši projekta partneru pārstāvēto mākslas skolu, vidusskolu un augstskolu skolēni un studenti. Izstādes atklāšanas dienā izstādes darbu autoru pārstāvjiem notika seminārs „Dizains kā pievienotā vērtība”, ko vadīja eksperte, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītības programmu vadītāja, Dizaina informācijas centra projektu vadītāja Inese Pētersone. Tā bija lieliska iespēja jaunajiem māksliniekiem iepazīties ar jaunākajām mākslas un dizaina aktualitātēm un tendencēm Latvijā un pasaulē.


Tuvākajā laikā projekta ietvaros tiks organizētas arī foto un audio/video izstādes, kuru atklāšanās piedalīsies arī attiecīgās nozares speciālists un vadīs semināru izstādes dalībniekiem. Latgales Plānošanas reģions, realizējot projektu piedalīsies arī pētījumā par audiovizuālās mākslas, multimediju, dizaina un citu radošo industriju attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ar mērķi apzināt šinīs jomās darbojošos uzņēmējus un izglītības programmu piedāvājumu, Latgalē noteikt nozares ar lielāko attīstības potenciālu. Projekta ietvaros ir plānota arī radošo industriju materiālā nodrošinājuma uzlabošana dažās Latgales mākslas skolās, iegādājoties grāmatas, kā arī aprīkojot telpas atbilstoši radošo darbnīcu vajadzībām.


Kopumā projektā darbojas 16 partneri: Kurzemes un Latgales plānošanas reģions, Jelgavas un Ventspils pašvaldība, Aizkraukles, Kuldīgas, Rundāles un Ozolnieku novada pašvaldība, kā arī Liepājas un Pļaviņu Mākslas skola. Savukārt Lietuvas pusi projektā pārstāv Šauļu reģiona Attīstības aģentūra, Birštonas pašvaldība, Klaipēdas Universitāte, Rokišķu Jauniešu centrs un Visaginas Bērnu centrs.


Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No šīs summas lielākā daļa – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 EUR, no kuriem 85 000 EUR ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana ilgs līdz 2012. gada 30. aprīlim.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.